Reaktif Boyama

Dinamik Boyama

Reaktif boyama düz boyama olup soğuk boya prosesi ile gerçekleştirilir.

Pamuklu ürünlerin boyamasında kullanılan koyu renkler, yüksek haslıklar elde edilen ve en yaygın kullanılan boyama yöntemidir.

Reaktif boyamada ortamın bazik olması gerekir. Düşük flotte de boyamaya olanak veren bu yöntem boya madde ile ürünü birebir herhangi bir mordanlama olmadan liflere kovelent bağ kurularak gerçekleşir.
Soğuk reaktifin avantajı daha hızlı boyama daha az kimyasal ve enerji tüketimidir.
Reaktifin tercih sebepleri arasında düz (efektsiz) boyama olması yüksek haslıklara sahip olması ve devamlılığının fazla olmasıdır.

Reaktifte reçete oluşturma;

Laboratuvar ortamında boyanacak mamul ile aynı olan kumaş üzerine işletme şartları baz alınarak boyama yapılır.

Reaktifte kullanılan kimyasallar;

Su; reaktif için yumuşak su kullanılmalıdır.

Tuz; tuzun görevi boyarmaddeyi kumaşa iletmek ve ürün üzerinde boya maddenin eşit, dengeli dağılmasını sağlamak.

Soda;  boyarmadde ile ürünün birbirine bağlanmasını sağlar. Baz ortam oluşturup reaktife ederek liflerin boya ile birebir kovalent kurmasını sağlar. Fiksleme gerçekleşir.

Reaktif boyamada renk kontrolü;

Reaktif boyarmadde ile boyamada boyama esnasında renk kontrolü yapılabilir.

Renk devamlılığı ve kalitesi en iyi boya türüdür.

Boyama Hizmetlerimiz